Adatvédelemi Tájékoztató

 

Adatkezelő (üzemeltető) neve: Pintér Zsófia. Címe: 2084 Pilisszentiván Erzsébet park 1550/1. Telefonszáma: +36302101388. E-mail címe: info@elixirparfum.hu

elixirparfum.hu oldal tulajdonosa:

Sinoimpex Kft. Adószám: 13450948-2-13. Cégjegyzékszám: 13-09-102466

Általános jogi közlemény
Jelen adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: tájékoztató) tartalmazza a webáruházban megvásárolható szolgáltatásokkal és termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Tájékoztató feltételeit, amely a megrendelés tartalmi eleme, valamit folyamatosan elérhető a webáruház oldalán.

A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 72 órán belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Tájékoztató csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A webáruház hirdetéseit külső szolgáltatók, közöttük a Google, és más internetes webhelyeken – Facebook, stb. - jelenítik meg.

Kiegészítés: a személyes adatok tárolása nem veszélytelen, a nagyobb adat- és biztonsági gyakorlatok csökkentik a személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó kockázatokat. A GDPR olyan alapszabályokat tartalmaz, amelyek hasznos segítséget nyújtanak az adatgyűjtés és adatfeldolgozás etikusabb megközelítéséhez. Az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679) értelmében változásokat hajtottunk végre több területen. Cookie szabályzat: a rendelet elvárása szerint a felhasználó dönthet úgy, hogy nem fogadja el a cookie-k, azaz sütik használatát. Az oldal felső sávjában található a Cookie szabályzat és a két választás: „Elfogadom” avagy „Nem fogadom el” kattintási lehetőség. Ugyaninnen elérhető az Adatvédelmi Tájékoztató linkje is.

Vásárlóink számára a megrendelés folyamán biztosítjuk az Adatvédelmi Tájékoztató megtekintését, valamint a döntési lehetőséget ennek elfogadására vagy elutasítására. A hírlevélre való igényt jelző felhasználóinkat elektronikus levélben kérjük az Adatvédelmi Tájékoztató megtekintésére, valamint ennek elfogadására. Bővebben az adott területen érintve.

Vásárló regisztráció, számlázás
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. Adatkezelő a számlákon szereplő adatokat - vásárló számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, és a kapcsolattartó nevét, a törvényi előírásnak megfelelően 5 évig tárolja, a számlák ez alatt kizárólag a hatóságok részére kerülhetnek kiadásra. A webáruházban a megrendeléseket az említett okokból 5 évig megőrzi, ennek elfogadását adatkezelő kéri a megrendelés során vásárlótól, amennyiben a belegyezést nem kapja meg, a megrendelés minden adata a leadástól számított 90 nappal törlésre kerül az online rendszerből. 

A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja az üzemeltető. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Kiegészítés: az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679) értelmében vásárlónak rendelkeznie kell az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakról és az Általános Szerződési Feltételekről a megrendelés folyamán. Az Általános Szerződési Feltételek el nem fogadása esetén rendelés nem lehetséges. Az Adatvédelmi Tájékoztató el nem fogadása esetén megrendelés minden adata a leadástól számított 90 nappal törlésre kerül az online rendszerből. 

Formailag három kipipálható jelölőnégyzet lett beépítve a megrendelés folyamán: „Elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat és hozzájárulok adataim kezeléséhez”. Felette a link az Adatvédelmi Tájékoztató megtekintéséhez. „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat”. Felette a link az Általános Szerződési Feltételek menüpont megtekintéséhet.  „Feliratkozom a hírlevélre, azaz hozzájárulok hogy számomra elektronikus üzeneteket küldjön a weblap tulajdonosa”.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét. A hírlevél feliratkozás igénylésekor kizárólag e-mail címet kér rendszerünk, később adatkezelő levélben kérheti a feliratkozót nevének megadására. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető, és azonnal vagy legkésőbb 72 órán belül megtörténik a törlés az adatbázisból.  

Kiegészítés: az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679) értelmében feliratkozónak rendelkeznie kell az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakról. Amennyiben nem fogadja el az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat nem tud feliratkozni a hírlevélre. Adatkezelő a hírlevél igénylésre válaszul elektronikus levelet küld melyben kéri a választ a következőkre: „Elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat és hozzájárulok adataim kezeléséhez”. „Feliratkozom a hírlevélre, azaz hozzájárulok hogy számomra elektronikus üzeneteket küldjön a weblap tulajdonosa”. Amennyiben a válaszlevélben a hírlevél igénylést megerősítik lesz pozitív az igénylés, azaz az adatkezelő rögzíti a feliratkozást.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2017. május 25.

Loading...